Categories
Main

Nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối

Trong bài viết sau đây, nhanlamluanvan.com xin chia sẻ đến bạn nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối.

>>> Xem thêm: Cơ sở lý luận về hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối
Nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối

Hầu hết các doanh nghiệp thiết kế các kênh phân phối của mình theo từng yêu cầu riêng lẻ, mà chưa gắn kết với các đối tác của mình trong hệ thống kênh phân phối cũng như với người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng. Vì vậy doanh nghiệp cần có một chiến lược mới để tiếp cận thị trường đó là quản trị kênh phân phối, và đây là mắt xích quan trọng để có thể mang lại lợi ích cho tất cả các đối tác tham gia trong kênh. Bất kì sự thay đổi nào trong hệ thống phân phối đều liên quan tới nhiều bên và chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như các mối quan hệ trung gian, các cam kết thể chế về luật pháp, hành vi cố hữu của khách hàng và các yếu tố cạnh tranh thường hạn chế doanh nghiệp trong việc thay đổi về hình thức cũng như quy mô. Bên cạnh đó, nếu từng đối tác tham gia kênh, một nhà cung cấp hoặc trung gian phân phối bằng cách áp dụng tiến bộ công nghệ trong kinh doanh có thể nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên về cơ bản không có người giữ vai trò bánh lái và hướng dẫn hoạt động của cả hệ thống kênh nói chung. Các nhà điều hành doanh nghiệp cấp cao thì có những ý tưởng bao quát, nhưng không nắm bắt được thông tin chi tiết, trong khi chuyên gia cấp cao về Marketing thì chỉ nhìn nhận được các quyết sách về tiếp cận thị trường của doanh nghiệp là những vấn đề có tính sách lược, không phải ứng dụng. Trong doanh nghiệp, chiến lược kênh phân phối thường thuộc trách nhiệm của bộ phận kinh doanh, trong khi động cơ lớn nhất của họ là bán sản phẩm, họ chưa từng tham gia xây dựng chiến lược kênh phân phối hay tham mưu về các quyết định cải tiến kênh. Vị trí quản trị hệ thống phân phối bị bỏ trống, không có nguowfi đánh giá thực trạng hệ thống các kênh phân phối trước các thay đổi của thị trường, như năng lực chuyển giao công nghệ, các hoạt động cạnh tranh và hành vi mua sắm của khách hàng. Ngoài ra do thiếu sự quản lý, nên công tác quản lý kênh vì thế chỉ mang tính hình thức và chưa phát huy được vai trò của công tác thiết kế kênh.

Những nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối

– Phạm vi hoạt động của kênh phân phối: là bao trùm toàn bộ hoạt động của kênh, liên quan đến mọi thành viên kênh phân phối từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

– Quản trị kênh phân phối bao gồm quản lý cả một dòng chảy trong kênh: Một hệ thống kênh hoạt động có hiệu quả hay không phụ thuộc vào các dòng chảy của nó có được điều chỉnh thông suốt hay không. Tất cả các dòng chảy như: đàm phán, chuyển quyền sở hữu, thông tin, tiền tệ… phải được xúc tiến, quản lý hiệu quả để đạt được các mục tiêu phân phối của hệ thống kênh. Tất cả các dòng chảy khác trong kênh phải được quản lý tốt trước khi các hoạt động phân phối vật chất được tiến hành. Các dòng chảy trong kênh vận động rất phức tạp làm cho việc quản lý chúng khó khăn và phức tạp.

– Các thành viên kênh khác nhau có mục tiêu, định hướng quản lý khác nhau: Nhà sản xuất quan tâm đến quản lý kênh từ đầu nguồn phát luồng hàng cho tới người tiêu dùng cuối cùng. Các nhà trung gian thương mại, nhà bán lẻ quan tâm đến quản lý kênh cả về hai phía: nhà cung cấp và khách hàng của họ. 

– Phân biệt quản lý kênh hàng ngày và quản lý kênh về mặt chiến lược: các kênh phân phối hàng hóa, dịch vụ trên thị trường bao gồm một chuỗi các hoạt động thường xuyên lặp đi lặp lại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy quản lý kênh phân phối trước hết là quản lý các hoạt động tiêu thụ thường xuyên hàng ngày. Hoạt động thường xuyên của kênh phân phối thể hiện ở quá trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, giao nhận, thanh toán, kiểm tra giá cả… Người quản lý kênh của doanh nghiệp phải quản lý sự vận động hàng ngày của tất cả các dòng chảy trong kênh.

– Mức độ và khả năng quản lý hệ thống kênh phân phối của các doanh nghiệp phụ thuộc vào kiểu tổ chức kênh đã xác lập của doanh nghiệp: Những kênh đơn và kênh truyền thống không cho phép doanh nghiệp quản lý toàn diện với mức độ cao hoạt động của hệ thống kênh.